SOŠ Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, tel.: + 421 52 44 22 772
Školský vzdelávací program ha,1,2,3,4,5

1.  7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:25 - 12:10
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55
13:55 - 14:25 obed.prest.
8. 14:25 - 15:10
Školský poriadok (*.doc)
Školský vzdelávací program od 2013/2014  ha,1,2,3,4
15.5.2014 - Informácie o výsledku prijímacích skúšok
Druhé kolo prijímacích škúšok
Voľné miesta pre druhé kolo:
  • študijný odbor 6323K hotelová akadémia - 12 miest      
  • študijný odbor 6445K kuchár                 - 12 miest  
  • študijný odbor 6444K čašník, servírka      - 14 miest
  • učebný odbor 6445H kuchár                 - 7 miest
  • učebný odbor 6444H čašník, servírka  - 7 miest
Prihlášky na druhé kolo prijímacích skúšok doručte na sekretariát školy najneskôr do 13. júna 2014 (piatok).