SOŠ Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, tel.: + 421 52 44 22 772
Školský vzdelávací program ha,1,2,3,4,5

1.  7:45 - 8:30
2. 8:35 - 9:20
3. 9:30 - 10:15
4. 10:30 - 11:15
5. 11:25 - 12:10
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55
13:55 - 14:25 obed.prest.
8. 14:25 - 15:10
Školský poriadok (*.doc)
Školský vzdelávací program od 2013/2014  ha,1,2,3,4
Stredná odborná škola Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Oznam k otvoreniu školského roka 2014/2015

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 v SOŠ Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry bude pre
prijatých žiakov do I. ročníkov dňa
2. 9. 2014 (utorok) o 8.30 hod. v kongresovom centre
KÚPEĽOV NOVÝ SMOKOVEC
v Novom Smokovci (bývalé kino Kriváň).

Žiaci vyšších ročníkov si zistia dňa 2. 9. 2014 (utorok) pri hlavnom vchode do školy alebo na stránke
školy www.sos-smokovec.sk , kde majú nastúpiť od 3. 9. 2014 (na odborný výcvik alebo do školy)
podľa tejto
organizácie začiatku  školského roka.

Vedenie školy si vyhradzuje právo na prípadné nutné zmeny v organizácii otvorenia, začiatku a chodu školského
roka 201
4/2015.

                                                                                            vedenie SOŠ Horný Smokovec